Wijdenes


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Wijdenes


1 Register houdende: notulen van vergaderingen van de kerkeraad, met aantekeningen over met attestatie ingekomen en door belijdenis aangenomen lidmaten, 1617-1639 maa.; doopinschrijvingen, 1617-1636, 1679, 1685; trouwinschrijvingen, met vanaf 1695 vermelding van de verschuldigde impost op trouwen, 1617-1650, 1662-1665, 1694-1738;
2 Register houdende: notulen van vergaderingen van de kerkeraad, met aantekeningen over met attestatie ingekomen en door belijdenis aangenomen lidmaten, 1639 apr.-1653, 1657-1673, 1693-1744, 1760-1798 maa.; lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1639-[ca. 1710], 1760-1797
3 Lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1797-1856
4 Register van doopinschrijvingen, 1744-1812

Plaatselijke overheid


5 Legger van graven in de kerk, met vermelding van eigenaren en begravenen, opgemaakt 1779, bijgehouden tot en met 1828

Stedelijke overheid


6 Aantekeningen over huwelijkssluitingen voor het gerecht, tot 1795 uitsluitend betreffende niet-gereformeerden, 1677-1799
7 Register van aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, in 1806 voortgezet als register van ondertrouwinschrijvingen, alsmede van aangiften van overledenen waarvoor permissiebiljetten tot begraven zijn afgegeven, 1753-1812
8 Register van aangiften van overledenen in verband met de invordering van het recht van successie, 1806-1812