Westwoud


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Westwoud-Binnenwijzend


1 Register houdende: doopinschrijvingen, 1647-1650, 1657-1668, 1681-1687, 1783-1785; trouwinschrijvingen, 1647-1661, 1664-1665, 1667-1668, 1681-1691, 1694-1785; lidmatenlijsten en aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1647-1668, 1681-1692, 1694-1785
2-3 Registers van doopinschrijvingen, 1687-1811

2 1687-1781, 1788-1811
3 1733-1811
4 Lidmatenlijsten met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1792-1837
5 Chronologisch lidmatenregister, 1829-1862

Katholiek: statie Westwoud (Sint Martinus)


6 Register houdende: doopinschrijvingen, 1731-1812; trouwinschrijvingen, 1732-1805
7 Register van trouwinschrijvingen, 1805-1812

Plaatselijke overheid


8 Legger van graven in de kerk, met vermelding van eigenaren en begravenen, opgemaakt 1791, bijgehouden tot en met 1826

Stedelijke overheid


9-13 Registers van aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, 1695-1753, 1784-1805

9 1695-1719
10 1720-1738
11 1739-1753
12 1784-1803
13 1804-1805
14-15 Registers van huwelijkssluitingen voor het gerecht der stede Westwoud, 1696-1749, 1806-1811 maa

14 1696-1749
15 1806-1811
16 Register van aangiften van ondertrouw, met vermelding van de afkondigingen, trouwdatum en de plaats waar het huwelijk is gesloten, 1806-1811 mei
17 Register van aangiften van overledenen in verband met de invordering van het recht van successie, 1806-1811