Westerblokker


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Oosterblokker-Westerblokker


N.B. Zie Oosterblokker (gegevens vanaf 1620).

Katholiek: statie Westerblokker (Sint MichaŽl)


1 Register houdende: doopinschrijvingen, 1711, 1715-1717, 1720-1812; trouwinschrijvingen, 1720-1811

Plaatselijke overheid


N.B. Van het dorp (later 'gemeente') Westerblokker zijn geen begraafboeken of huwelijksregisters van 1795-1811 bewaard gebleven.

Stedelijke overheid


N.B. Het dorp Westerblokker behoorde gerechtelijk tot de stede Westwoud. Voor gerechtelijke huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden tot en met 1795 en van alle gezindten uit de periode 1806-1811, alsmede impost op trouwen en begraven zie dus onder Westwoud (gegevens vanaf 1695).