Wervershoof


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Wervershoof


1 Register houdende: doopinschrijvingen, 1620-1792 apr.; trouwinschrijvingen, 1620-1652 jan., 1665 juni-1791; lidmatenlijsten en aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1630-1647, 1661-1792.

Katholiek: statie Wervershoof (Sint Werenfridus)


2 Register houdende: doopinschrijvingen, 1635 nov.-1765 okt.; trouwinschrijvingen, 1635 okt.-1765 aug.
3 Register houdende: doopinschrijvingen, 1765 okt.-1812; trouwinschrijvingen, 1766-1812

Plaatselijke overheid


4-5 Registers van door de kerkmeesters ontvangen graf- en begrafenisrechten en overige gelden, met vermelding van de namen van de begravenen, 1719-1819

4 1719-1752 nov.
5 1752 dec.-1819

Stedelijke overheid


6 Register houdende: aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, 1795-1805; aantekeningen over ondertrouwinschrijvingen en huwelijkssluitingen te Wervershoof en Hoog- en Laag-Zwaagdijk, 1806-1808; aangiften van overledenen, opgemaakt in verband met de invordering van het recht van successie, 1806-1811