Venhuizen


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Venhuizen


1 Register houdende: notulen van vergaderingen van de kerkeraad, met aantekeningen over met attestatie ingekomen en door belijdenis aangenomen lidmaten, 1656-1706 maa.; doopinschrijvingen, 1656-1668; trouwinschrijvingen, 1656-1665;
2 Register houdende: notulen van vergaderingen van de kerkeraad, met aantekeningen over met attestatie ingekomen en door belijdenis aangenomen lidmaten, 1706 juni-1736, 1739-1758; doopinschrijvingen, 1792 sep.-1793 aug.; trouwinschrijvingen, 1792 nov.-1793 maa.;
3 Register houdende: doopinschrijvingen, 1731-1793 mei 12; trouwinschrijvingen, 1731-1794 maa
4 Register houdende: doopinschrijvingen, 1793 okt.-1812 apr.; trouwinschrijvingen, 1793 sep.-1795, 1800, 1816; lidmatenlijsten, met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1793-1816
5 Aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1817-1825
6-7 Chronologische lidmatenregisters, 1826-1913

6 1826-1861
7 1862-1913

Katholiek


N.B. Zie Hem, statie Hem-Venhuizen (gegevens vanaf 1688).

Doopsgezinde gemeente Venhuizen-Hem


8 Lijst van geborenen, 1780-1800

Plaatselijke overheid


9 Journaal van door de kerkmeesters ontvangen graf- en begrafenisrechten en overige gelden, met vermelding van de namen van de begravenen, 1781-1813

Stedelijke overheid


10-12 Registers van aantekeningen over ontvangsten van impost op begraven, in 1806 voortgezet als register van aangiften van overledenen in verband met de invordering van het recht van successie, 1731-1808

10 1731-1748
11 1749-1776
12 1777-1808
13 Register van huwelijkssluitingen voor de gemeentebesturen van Hem en Venhuizen, 1804 nov.-1811 mei