Ursem


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Ursem


1 Register houdende: notulen van vergaderingen van de kerkeraad, met aantekeningen over met attestatie ingekomen en door belijdenis aangenomen lidmaten, 1648-1699 jan.; lidmatenlijsten, met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1648-1681; doopinschrijvingen, 1648-1656, 1679-1715, 1718, 1721-1722;
2 Register houdende: notulen van vergaderingen van de kerkeraad, met aantekeningen over met attestatie ingekomen en door belijdenis aangenomen lidmaten, 1731-1802; lidmatenlijsten, met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1727-1816; doopinschrijvingen, 1727-1812;
3 Chronologisch lidmatenregister, 1848-1861

Katholiek


N.B. Zie Berkhout, statie De Goorn (gegevens vanaf 1697) en statie Oudorp (Regionaal Archief Alkmaar, gegevens vanaf 1697).

Plaatselijke overheid


4 Staten van begravenen, met vermelding van door de kerkmeesters ontvangen graf- en begrafenisrechten en overige gelden, 1696, 1781/82, 1802/03