Twisk


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Twisk


1 Register houdende: doopinschrijvingen, 1657-1726 juni; trouwinschrijvingen, 1656 dec.-1725; lidmatenlijst, [1657], met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1657-1702
2 Register van doopinschrijvingen, 1726 okt.-1811 apr.
3 Lidmatenlijst, 1728, met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1728-1797
4 Akten van attestatie over ingekomen lidmaten, 1768-1825
5 Chronologisch lidmatenregister, 1825-1857

Doopsgezinde gemeente Twisk-Abbekerk


6 Register houdende: doopinschrijvingen, 1686-1836, met vermelding van overlijdensdata en andere persoonlijke gegevens tot en met 1850; lidmatenlijsten, met aantekeningen over met attestatie ingekomen, aangenomen of vertrokken lidmaten, met vermelding van overlijdensdata, 1686-1846.;Afschrift, opgemaakt omstreeks 1950
7 Register van geborenen, 1792-1812

Plaatselijke overheid


8-9 Lijsten van eigenaren van graven in de kerk, 1675, 1686

8 1675
9 1686
10 Register houdende: aantekeningen over begravingen in de kerk en op het kerkhof, met tot en met 1805 vermelding van verschuldigde impost op begraven, 1726-1811; aantekeningen over huwelijksafkondigingen, met vermelding van de verschuldigde impost op trouwen, 1726-1793
11-12 Leggers van graven in de kerk, met vermelding van eigenaren en begravenen, 1762-1826

11 Opgemaakt 1762, bijgehouden tot en met 1795
12 Opgemaakt 1795, bijgehouden tot en met 1826
13 Register van huwelijksafkondigingen, met aantekeningen over huwelijkssluitingen, 1792-1811

Particulier


14-15 Registers van geborenen te Twisk, 1766-1794

14 1766-1794 dec., met voor- en achterin aantekeningen over predikaties in de gereformeerde kerk
15 1769-1794 apr.