Spanbroek


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Spanbroek-Opmeer


1 Notulen van vergaderingen van de kerkeraad, met lidmatenlijsten en aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1654-1699
2 Register van trouwinschrijvingen te Spanbroek en Opmeer, 1678-1699
3 Register van doopinschrijvingen te Spanbroek en Opmeer, 1732 aug.-1754 apr.
4 Register van doopinschrijvingen te Spanbroek (alfabetisch op voornaam), 175nov.-1794, 1800-1801, 1803, 1806-1812
5 Register van doopinschrijvingen te Spanbroek en Opmeer, 1792 okt.-1812 feb.
6 Register houdende: doopinschrijvingen te Spanbroek, 1792 okt.-1824; trouwinschrijvingen te Spanbroek, 1793; aantekeningen over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, alsmede over vertrokken lidmaten, 1818-1822
7 Chronologisch lidmatenregister, 1833-1862

Katholiek: statie Spanbroek (Sint Bonifacius)


8 Register houdende: doopinschrijvingen, 1698-1762 okt.; trouwinschrijvingen, 1698-1762; inschrijvingen van overledenen, 1698-1717, 1756-1762 sep.
9 Register houdende: doopinschrijvingen, 1762 nov.-1825; trouwinschrijvingen, 1763-1810; inschrijvingen van overledenen, 1775-1797, 1807, 1820-1825
10 Register van doopinschrijvingen, 1787-1812 maa. Afschrift, mogelijk opgemaakt in opdracht van de gemeente Spanbroek, [ca. 1812]

Plaatselijke en stedelijke overheid


11-14 Registers van huwelijksafkondigingen op het raadhuis, met aantekeningen over huwelijkssluitingen of over afgifte van attestaties om elders te trouwen, 1675-1773 jan, 1797-1811

11 1675-1720
12 1721-1743
13 1744-1773 jan.
14 1797-1811
15 Akten van huwelijksafkondiging op het raadhuis, 1778, 1780, 1784, 1787-1797, 1799-1800, 1805-1811
16 Ingekomen akten van attestatie betreffende huwelijksafkondigingen in andere plaatsen, 1792-1800, 1806-1811
17-19 Registers van aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, 1695-1805

17 1695-1743
18 1744-1800
19 1801-1805
20 Register houdende: legger van graven, met klapper op de namen van de eigenaren, opgemaakt 1712, met aantekeningen over wijzigingen van tenaamstelling, 1713-1759; journaal van door de kerkmeesters ontvangen graf- en begrafenisrechten en overige gelden, met vermelding van de namen van de begravenen, 1712-1759
21 Register houdende: legger van graven, met klapper op de namen van de eigenaren, opgemaakt 1760, met aantekeningen over wijzigingen van tenaamstelling, 1760-1824; journaal van door de kerkmeesters ontvangen graf- en begrafenisrechten en overige gelden, met vermelding van de namen van de begravenen, 1760-1828
22 Register van aangiften van overledenen in verband met de invordering van het recht van successie, 1806-1811
23 Akten van aangifte van overledenen in verband met de invordering van het recht van successie, 1806-1811