Sint Maarten


Gerecht


1 Notulen, tevens lidmatenregister Valkkoog en Sint Maarten. 1671-1788.
1 Notulen, tevens lidmatenregister Valkkoog en Sint Maarten. 1792-1850.
2 Doopinschrijvingen van kinderen uit Eenigenburg, Sint Maarten en Valkkoog. 1663-1811.
3 Trouwinschrijvingen van personen uit Eenigenburg, Sint Maarten en Valkkoog. 1664-1810.
4 Doodinschrijvingen van personen uit Eenigenburg, Sint Maarten en Valkkoog. 1664-1809.