Sijbekarspel


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Sijbekarspel


1 Register van doopinschrijvingen, 1599-1637
2 Register houdende: aantekeningen over avondmaalsvieringen, 1609-1634; lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1609-1640, 1659-1677, 1736-[ca. 1745], 1793-1810; notulen van vergaderingen van de kerkeraad, met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen of vertrokken lidmaten, 1811-1817
3 Register houdende: doopinschrijvingen, 1682-1774; trouwinschrijvingen, 1682-1688, 1691-1773
4 Register houdende: doopinschrijvingen, 1775-1810; trouwinschrijvingen, 1775-1795
5 Register van doopinschrijvingen, 1792-1816
6 Chronologisch lidmatenregister, met aantekeningen over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, alsmede van overlijden of vertrek, 1820-1829

Katholiek


N.B. Zie statie Lambertschaag (gegevens vanaf 1759).

Doopsgezind


N.B. Zie Twisk (gegevens vanaf 1686) of Medemblik (gegevens vanaf 1709).

Evangelisch-Luthers


N.B. Zie Medemblik (gegevens vanaf 1672).

Plaatselijke overheid


7 Register van huwelijksafkondigingen, met aantekeningen over huwelijkssluitingen of over afgifte van attestaties om elders te trouwen, 1599-1638
8 Register van aantekeningen van begravingen in de kerk en op het kerkhof, met vermelding van door de kerkmeesters ontvangen graf- en begrafenisrechten en overige gelden, 1789-1825

Stedelijke overheid


9-10 Registers van huwelijkssluitingen voor het gerecht der stede Sijbekarspel, tot 1795 uitsluitend betreffende niet-gereformeerden, 1672-1811

9 1672-1773 feb.
10 1773 mei-1811
11 Aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, voorkomend in rekeningen wegens gemenelandslasten van de secretaris van de stede Sijbekarspel, 1712-1713
12-13 Registers van aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, in 1806 voortgezet als register van ondertrouwinschrijvingen, alsmede van aangiften van overledenen in verband met de invordering van het recht van successie, 1749-1811

12 1749-1777
13 1778-1811