Schoorl


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerd


1 Kerkeboek. Bevat lidmaten en kerkdagboek Schoorl. 1750-1804.
1 Kerkeboek. Bevat lidmaten en kerkelijke handelingen Schoorl. 1705-1748.
1 Kerkeboek. Bevat lidmaten, 1684-1706; dopen 1684-1704; huwelijken 1684-1697; memorie kerkelijke saecken, 1693-1706. 1688-1706.
1 Lidmaten, alfabetisch register opgemaakt in 1832. 1802-1843.
1a-c Doop-, ondertrouw en trouwinschrijvingen Schoorl. En lidmaten- en attestaties Schoorl van Groet en Kamp 1801-1838. 1684-1810.
2 Doopinschrijvingen Schoorl. 1704-1809.

Rooms-Katholiek


3 (De Doper) Doop-, trouw- en doodboek Schoorl. 1667-1811.
8a-b Gaarder en gequalificeerde. Register van aangifte voor de impost op het trouwen en begraven Schoorl. 1722-1802.
9a Gaarder en gequalificeerde. Register van aangifte voor de impost op het trouwen Schoorl. 1802-1805.
10 Gaarder en gequalificeerde. Register van overledenen, opgemaakt voor het invorderen van de belasting op het recht van successie Schoorl. 1808-1811.
11 Doopboek Groet. 1802-1810.

Gequalificeerde


12 Register van overledenen, opgemaakt voor het invorderen van de belasting op het recht van successie Groet. 1806-1816.
13 Register van overledenen, opgemaakt voor het invorderen van de belasting op het recht van successie Groet. 1808-1811.

Gerecht


4 Trouwboek Schoorl. 1708-1799. Geen scans beschikbaar.
5 Trouwboek Schoorl. 1800-1806. Geen scans beschikbaar.
6 Trouwboek Schoorl. 1804-1811.
7 Bijlagen bij het trouwboek Schoorl. 1740-1811.

Burgerlijke Stand


Huwelijken 1923-1932
Overlijden 1948-1954