Schellinkhout


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Schellinkhout


1 Register houdende: notulen van vergaderingen van de kerkeraad, met aantekeningen over met attestatie ingekomen en door belijdenis aangenomen lidmaten, 1631-1637, 1646-1651, 1659-1717 mei; lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, [1631-ca. 1640], 1670-1717; doopinschrijvingen, 1631-1635, 1650, 1653, z.j., 1659-1717 sep.;
2 Lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1717-1814
3 Register houdende: doopinschrijvingen, 1717 nov.-1792 okt.; trouwinschrijvingen, 1718-1792 sep.
4 Register houdende: doopinschrijvingen, 1792 aug.-1813-apr.; lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1814-1850
5 Register van trouwinschrijvingen, 1792 sep.-1814

Katholiek


6 Register van doopinschrijvingen van katholieken uit Schellinkhout in het doopregister van de statie Westerblokker in de periode 1750-1811, opgemaakt 1812, voortgezet tot en met 1815

Plaatselijke en stedelijke overheid


7 Aantekeningen over huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden voor het gerecht, 1593-1599
8 Register houdende: huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden voor het gerecht, alsmede inschrijvingen van huwelijkssluitingen in de doopsgezinde kerk, 1648-1784; huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden voor het plaatselijk bestuur, 1796-1797, 1799
9 Register houdende: huwelijkssluitingen van gereformeerden, 1792-1794. Afschrift, [1795]; huwelijkssluitingen voor het plaatselijk bestuur, 1795-1811
10-12 Registers van aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, in 1806 voortgezet als register van ondertrouwinschrijvingen, alsmede van aangiften van overledenen in verband met de invordering van het recht van successie, 1709-1811

10 1709-1724
11 1725-1794
12 1795-1811
13 Register van aangiften van overledenen in verband met de invordering van het recht van successie, 1806-1811
14 Stukken betreffende huwelijksafkondigingen, alsmede betreffende aangiften van ondertrouw, 1806-1811