Scharwoude


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Scharwoude


1 Register houdende: doopinschrijvingen, 1719-1763; lidmatenlijst, 1719, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1719-1761
2 Register houdende: doopinschrijvingen, 1763-1816; trouwinschrijvingen, 1763-1815; lidmatenlijsten, met aantekeningen van vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1763-1815
3 Register houdende: doopinschrijvingen te Scharwoude, 1750-1813; trouwinschrijvingen te Scharwoude, 1763-1811; aantekeningen over overleden lidmaten te Scharwoude, 1762-1817.
4 Lidmatenlijsten, met aantekeningen van vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1816-1868