Oudendijk


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Oudendijk


1 Notulen van vergaderingen van de kerkeraad, met aantekeningen over met attestatie ingekomen of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1697-1754
2-3 Registers van doopinschrijvingen, 1739-1769, 1777-1812 apr.

2 1739-1769
3 1777-1812 apr.

Katholiek


N.B. Zie Berkhout, statie De Goorn (gegevens vanaf 1697).

Plaatselijke overheid


4-6 Registers van huwelijksafkondigingen, met aantekeningen over huwelijkssluitingen of over afgifte van attestaties om elders te trouwen, met van 1756 tot en met 1805 vermelding van de verschuldigde impost op trouwen, 1697 maa.-1811 apr.

4 1697 maa.-1777 apr.
5 1777 mei-1811 apr.
6 1793 mei-1811 apr.
7-8 Journaals van door de kerkmeesters ontvangen graf- en begrafenisrechten en overige gelden, met vermelding van de namen van de begravenen, 1733-1811

7 1733-1811 nov., met van 1782 tot en met 1805 vermelding van de verschuldigde impost op begraven
8 1811 jan.-1829

Stedelijke overheid


N.B. Oudendijk werd in 1408 als onderdeel van de Veenhoop onder het rechtsgebied van Hoorn gebracht. Deze toestand heeft bestaan tot maart 1811. voor gerechtelijke huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden tot en met 1795 (gegevens vanaf 1582) en voor impost op trouwen en begraven (1695-1805) en recht van successie (1806-1811) zie Hoorn.