Opperdoes


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Opperdoes


1 Register houdende: doopinschrijvingen, 1662-1748; trouwinschrijvingen, 1662-1748
2 Register houdende: doopinschrijvingen, 1749-1811; trouwinschrijvingen, 1749-1798
3 Register houdende: doopinschrijvingen, 1662-1811; trouwinschrijvingen, 1662-1798; lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1749-1783, 1811
4 Register houdende: doopinschrijvingen, met vermelding van de geboortedata van de dopelingen, 1770-1812; lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1817-1851

Plaatselijke overheid


5 Register van begravenen, met vermelding van hun leeftijden, 1793-1811
6 Register van huwelijkssluitingen voor het plaatselijk bestuur, 1797-1811

Particulier


7 Register van geborenen en overledenen te Opperdoes, opgemaakt en bijgehouden door Saartje Cornelisdr. Bijkerk, 1729-1744