Opmeer


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Spanbroek-Opmeer


1 Register van doopinschrijvingen te Opmeer (alfabetisch op voornaam), 1754-1760, 1763-1774, 1776-1781, 1783-1792, 1800, 1805-1806, 1808-1812
2 Register houdende: doopinschrijvingen te Opmeer, 1793-1815; trouwinschrijvingen te Opmeer, 1792-1793, 1797, 1799, 1801, 1809

Katholiek


N.B. Voor Opmeer zie statie Hoogwoud (gegevens vanaf 1700), voor de polder Berkmeer zie statie Obdam (gegevens vanaf 1707).

Plaatselijke en stedelijke overheid


3-4 Registers van huwelijksafkondigingen op het raadhuis, tot 1795 uitsluitend betreffende niet-gereformeerden, met aantekeningen over huwelijkssluitingen of over afgifte van attestaties om elders te trouwen, met van 1762 tot en met 1805 vermelding van verschuldigde impost op trouwen, 1687-1811

3 1687-1791
4 1792-1811
5 Legger van graven in de kerk, met vermelding van eigenaren, opgemaakt 1701, met incidentele aantekeningen over begravenen en wijzigingen van tenaamstelling, 1728-1805
6 Aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, 1765-1768
7 Register van aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, in 1806 voortgezet als register van ondertrouwinschrijvingen, alsmede van aangiften van overledenen in verband met de invordering van het recht van successie, 1795-1811