Oostwoud


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Oostwoud


1 Register van doopinschrijvingen (alfabetisch op voornaam), 1694-1812
2 Register houdende: inschrijvingen van lidmaten (alfabetisch op voornaam), met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1694-1839; trouwinschrijvingen (alfabetisch op voornaam), 1694-1794, 1801, 1804, 1819
3 Register van trouwinschrijvingen (alfabetisch op voornaam), 1793-1811
4 Register van met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, met aantekeningen over vertrek, 1836-1865

Katholiek


N.B. Zie statie Nibbixwoud (gegevens vanaf 1674).

Doopsgezind


N.B. Zie Twisk (gegevens vanaf 1686).

Plaatselijke overheid


5 Legger van graven in de kerk, met vermelding van eigenaren, begravenen en de verschuldigde impost op begraven tot en met 1805, met voorin een plattegrond en achterin klappers op de namen van de eigenaren, opgemaakt ca. 1753, bijgehouden tot en met 1810
6 Register houdende: aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, 1796-1805; aantekeningen over het begraven van lijken, 1806-1812
7 Register van aangiften van overledenen in verband met de invordering van het recht van successie, 1808 juli-1811

Stedelijke overheid


N.B. Oostwoud werd in 1414 onder het rechtsgebied van Medemblik gebracht. Deze toestand heeft bestaan tot maart 1811, met uitzondering van de periode 1796-1805. Toen vormde Oostwoud een aparte civiele jurisdictie, die de impost op trouwen en begraven zelf administreerde. Zie hiervoor de rubriek 'Plaatselijke overheid'. Voor de criminele jurisdictie bleef Oostwoud overigens onder Medemblik ressorteren. voor gerechtelijke huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden tot en met 1795 (gegevens uit de jaren 1599, 1607, 1614-1641 en 1750-1795) en voor impost op trouwen en begraven (1695-1795) zie Medemblik.