Oosterleek


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Oosterleek


1 Register van doopinschrijvingen, 1751-1817
2 Register houdende: lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1771-1807; trouwinschrijvingen, 1792-1793.
N.B. Geen scans beschikbaar.