Oosterblokker


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Oosterblokker-Westerblokker


1 Register houdende: doopinschrijvingen, 1620-1647; trouwinschrijvingen, 1620-1656; lidmatenlijst, 1620, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1620-1651
2 Register houdende: doopinschrijvingen, 1664 juni-1683 nov. 28; trouwinschrijvingen, 1657-1680 apr. 10; aantekeningen over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1657-1693;
3 Register houdende: doopinschrijvingen, 1693 apr.-1780 mei; trouwinschrijvingen, 1717-1780; lidmatenlijsten, met aantekeningen over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, alsmede van overlijden of vertrek, 1693-1700, 1715-1780;
4 Register houdende: doopinschrijvingen te Oosterblokker, 1780 juni-1812; trouwinschrijvingen te Oosterblokker, 1781-1795, 1810
5 Lidmatenlijsten betreffende Oosterblokker, met aantekeningen over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1781-1809 feb.
6 Register houdende: doopinschrijvingen te Westerblokker, 1794-1812; trouwinschrijvingen te Westerblokker, 1794-1795, 1810; lidmatenlijsten betreffende Westerblokker, met aantekeningen over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, alsmede van overlijden of vertrek, 1794-1812
7 Lidmatenregister, met aantekeningen over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, alsmede van overlijden of vertrek, 1809 mei-1829
8 Chronologisch lidmatenregister, met aantekeningen over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, alsmede van overlijden of vertrek, 1828-1875