Obdam


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Obdam


1 Register houdende: doopinschrijvingen, 1645-1713 jan.; trouwinschrijvingen, 1645-1713 mei; lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1644-1713
2 Register houdende: doopinschrijvingen, 1712 maa.-1791; trouwinschrijvingen, 1712 maa.-1792
3 Register van doopinschrijvingen, 1792-1812
4 Register van trouwinschrijvingen, 1793-1796, 1809, 1812-1813
5 Chronologisch lidmatenregister, 1712-1850

Katholiek: statie Obdam (Sint Victor)


6-7 Registers van doopinschrijvingen, 1707 nov. 28-1812 maa. 19

6 1707 nov. 28-1763 aug. 29
7 1763 aug. 31-1812 maa. 19
8 Register houdende: trouwinschrijvingen, 1707 nov.-1805 juli, 1815-1816; inschrijvingen van overledenen, 1719 aug.-1746 mei
9 Register van overledenen, 1752 okt.-1753, 175dec.-1778 juni, 179aug.-1811

Plaatselijke en stedelijke overheid


10 Register van huwelijksafkondigingen, 1585-1593
11 Register van aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, in 1806 voortgezet als register van ondertrouwinschrijvingen, 1767-1811