Nibbixwoud


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Katholiek: statie Nibbixwoud (Sint Cunera)


1 Register houdende: doopinschrijvingen, 1674 dec.-1775; trouwinschrijvingen, 1674 nov.-1718 juni, 1737 nov.-1775
2 Register houdende: doopinschrijvingen, 1776-1812; trouwinschrijvingen, 1776-1811
3 Register van inschrijvingen van overledenen, 1776-1812

Plaatselijke overheid


4 Register van aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, 1795-1803
5 Register van ondertrouw- en trouwinschrijvingen, 1806-1811
6 Register van aangiften van overledenen in verband met de invordering van het recht van successie, 1806-1811