Midwoud


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Midwoud


1 Register houdende: doopinschrijvingen, 1638-1656 jan., 1676 nov.-1680, 1683-1688; trouwinschrijvingen, 1638-1654, 1676 aug.-1681, 1691, 1696-1757 maa.; lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1638-1673, 1676-1680, 1684-1685, 1688-1759
2-3 Registers van doopinschrijvingen, 1689-1811 juli

2 1689-1811 juli
3 1792-1811 juli
4 Register houdende: trouwinschrijvingen, 1760-1798; lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1759-1877

Katholiek


N.B. Zie statie Nibbixwoud (gegevens vanaf 1674).

Doopsgezind


N.B. Zie Twisk (gegevens vanaf 1686).

Plaatselijke overheid


5 Register houdende: trouwinschrijvingen, 1792-1810.; inschrijvingen van overledenen, 1792-1809
6 Register houdende: aangiften van overledenen, opgemaakt in verband met de invordering van het recht van successie, 1806-1811 juni.; trouwinschrijvingen, 1807 juni-1811 maa

Stedelijke overheid


N.B. Het dorp Midwoud behoorde gerechtelijk tot de stede Abbekerk. Voor gerechtelijke huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden tot en met 1795 en impost op trouwen en begraven zie dus onder Abbekerk (gegevens vanaf 1681).