Medemblik


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Medemblik


1-6 Registers van doopinschrijvingen, 1619 okt.-1812 jan.

1 1619 okt.-1667 jan.
2 1666 nov.-1713 nov. 19
3 1713 nov. 23-1750 mei 17
4 Klapper op achternamen in inv.nr. 3, [19e eeuw]
5 1750 mei 24-1805
6 1806-1812 jan., met achterin klappers op achternamen in inv.nrs. 5 en 6, [19e eeuw]
7 Aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen en vertrokken lidmaten, 1694-1814. Uittreksels uit notulen van de kerkeraad, opgemaakt door het Rijksarchief in Noord-Holland, [ca. 1950]
8 Register van trouwinschrijvingen, 1787-1804, 1806
9 Chronologisch lidmatenregister, 1817-1858
10 Lidmatenregister (alfabetisch op achternaam), opgemaakt 1830, bijgehouden tot en met 1893

Katholiek: statie Medemblik (Sint Martinus)


11 Register houdende: doopinschrijvingen, 1664-1670 feb., 1679-1716 jan.; trouwinschrijvingen, 1664 nov.-1670 feb., 1686 nov.-1711 nov.
12 Register houdende: doopinschrijvingen, 1716 juli-1767 maa. 12; trouwinschrijvingen, 1716 okt.-1778
13 Register houdende: doopinschrijvingen, met voorin een klapper op achternamen, 1767 maa. 18-1811; trouwinschrijvingen, met voorin een klapper op achternamen, 1779-1811

Verenigde Waterlandse en Friese doopsgezinde gemeente


14 Register van lidmaten en kinderen, met gegevens over geboortedata en -plaatsen, doop, huwelijk, vertrek en overlijden, met achterin een klapper op voornamen, opgemaakt 1793, bijgehouden tot en met 1811. Met voorin ingeplakt een staat van lidmaten, 1806

Lutherse gemeente, later Hersteld Evangelisch-Lutherse gemeente


15 Register houdende: doopinschrijvingen, 1672-1779; aantekeningen over overleden lidmaten, 1674, 1677-1679
16 Register van doopinschrijvingen, 1780-1811
17 Chronologisch lidmatenregister, 1780-1860
18 Register van trouwinschrijvingen, 1799-1800

Plaatselijke en stedelijke overheid


2.1. Ondertrouwinschrijvingen, huwelijksafkondigingen en -sluitingen

19-20 Registers van huwelijksafkondigingen aan het stadhuis van niet-gereformeerde echtparen uit Medemblik en de dorpen onder het stedelijk rechtsgebied, met aantekeningen over huwelijkssluitingen voor de burgemeesters, schout of schepenen, alsmede over afgifte van attestaties om elders te trouwen, 1598 dec.-1599 mei, 1607, 1614-1641

19 1598 dec.-1599 mei, 1607
20 1614-1641
21-26 Registers van ondertrouwinschijvingen bij commissarissen van huwelijkszaken van gereformeerde echtparen uit Medemblik, met tot 1717 aantekeningen over huwelijkssluitingen of over afgifte van attestaties om elders te trouwen, 1664 sep.-1797, 1803-1811 juni

21 1664 sep.-1698 feb.
22 1698 apr.-1717 jan.
23 1717 jan.-1736
24 1737-1770
25 1771-1787 feb. 10
26 1787 feb. 10-1797, 1803-1811 juni
27-28 Registers van ondertrouwinschijvingen bij commissarissen van huwelijkszaken van niet-gereformeerde echtparen uit Medemblik en (tot en met april 1795) de dorpen onder het stedelijk rechtsgebied, 1750 maa.-1797, 1803-1811 juni

27 1750 maa.-1787 feb.
28 1787 jan.-1797, 1803-1811 juni
29 Register van huwelijkssluitingen door commissarissen van huwelijkszaken, vanaf september 1802 door het gerecht, 1799 nov.-1803
30 Register van ondertrouwinschijvingen bij commissarissen van huwelijkszaken, 1802 okt.-1803 jan.
31 Register van huwelijkssluitingen door het gerecht, vanaf maart 1811 door de maire, na voorafgaande afkondiging door commissarissen van huwelijkszaken, 1804-1811 juni
32-33 Bijlagen bij voornoemde registers, 1680, 1710, 1724, 1738, 1753, 1755, 1759, 1763, 1766, 1770, 1778, 1782-1811

32 1680, 1710, 1724, 1738, 1753, 1755, 1759, 1763, 1766, 1770, 1778, 1782-1795
33 1796-1811
2.2. Impost op trouwen en begraven; recht van successie

34-108 Aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, voorkomend in rekeningen wegens gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Medemblik, 1695 nov.-1696, 1700-1703, 1705-1706, 1710-1715, 1717, 1720, 1725-1758, 1760-1762, 1764-1772, 1774-1776, 1778-1787

34 1695 nov.-1696
35 1700
36 1701
37 1702
38 1703
39 1705
40 1706
41 1710
42 1711
43 1712
44 1713
45 1714
46 1715
47 1717
48 1720
49 1725
50 1726
51 1727
52 1728
53 1729
54 1730
55 1731
56 1732
57 1733
58 1734
59 1735
60 1736
61 1737
62 1738
63 1739
64 1740
65 1741
66 1742
67 1743
68 1744
69 1745
70 1746
71 1747
72 1748
73 1749
74 1750
75 1751
76 1752
77 1753
78 1754
79 1755
80 1756
81 1757
82 1758
83 1760
84 1761
85 1762
86 1764
87 1765
88 1766
89 1767
90 1768
91 1769
92 1770
93 1771
94 1772
95 1772
96 1774
97 1775
98 1776
99 1778
100 1779, 1781
101 1780
102 1781
103 1782
104 1783
105 1784
106 1785
107 1786
108 1787
109-130 Registers van aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, ingedeeld naar klassen, 1714-1753, 1755-1762, 1764-1805

109 1714-1729
110 1730-1739
111 1740-1753
112 1755
113 1756
114 1756-1757
115 1758
116 1759
117 1760
118 1761
119 1762-1763
120 1764-1765
121 1766-1768
122 1769-1770, met klappers op achternamen
123 1771, met klappers op achternamen
124 1772, met klappers op achternamen
125 1773, met klappers op achternamen
126 1774, met klappers op achternamen
127 1775-1783, met klappers op achternamen
128 1784-1787 juni, met klappers op achternamen
129 1788 jan.-1795 feb., met klappers op achternamen
130 1795-1805, met klappers op achternamen, en achterin een staat van ontvangsten van impost op trouwen en begraven te Opperdoes, 1800
131 Bijlagen bij voornoemde registers betreffende ontvangsten van impost op trouwen, 1782-1799
132 Registers houdende: aantekeningen over overledenen te Medemblik, Hoog- en Laag-Zwaagdijk, Wervershoof en Opperdoes, met vermelding van overlijdensdatum en gegevens over de invordering van het recht van successie, 1806-1811, met klappers op achternamen; aantekeningen over overledenen te Sijbekarspel en Benningbroek, met vermelding van overlijdensdatum en gegevens over de invordering van het recht van successie, 1811
3. Grafadministratie Westerkerk

133 Leggers van eigenaren van graven in de Westerkerk, opgemaakt 1783, bijgehouden tot en met 1826