Lutjebroek


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Lutjebroek


1 Register houdende: doopinschrijvingen, 1631-1811; trouwinschrijvingen, 1689 dec.-1795 apr.
2 Register houdende: doopinschrijvingen, 1781-1811; trouwinschrijvingen, 1792-1796 feb.
3 Lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1692-1818
4 Lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1818-1854. Afschrift, opgemaakt door het Rijksarchief in Noord-Holland, [20e eeuw]

Katholiek: statie Lutjebroek (Sint Nicolaas) tot deze statie behoorden de katholieken uit Lutjebroek


5 Register houdende: doopinschrijvingen, 1690-1749 sep.; trouwinschrijvingen, 1690-1761; inschrijvingen van overledenen, 1690-1751
6 Register houdende: doopinschrijvingen, 1747-1812 maa.; trouwinschrijvingen, 1748-1812 jan.; inschrijvingen van overledenen, 1791-1812 jan.

Plaatselijke overheid


7 Journaal van door de kerkmeester ontvangen graf- en begrafenisrechten en overige gelden, met vermelding van de namen van de begravenen, 1737-1816

Stedelijke overheid


N.B. Het dorp Lutjebroek behoorde gerechtelijk tot de stede Grootebroek. Voor gerechtelijke huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden tot en met 1795 en impost op trouwen en begraven zie dus onder Grootebroek (gegevens uit de periode 1582-1609 en vervolgens onafgebroken vanaf 1669).