Lambertschaag


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Katholiek: statie Lambertschaag (Sint Lambertus)


1 Register houdende: doopinschrijvingen, 1759-1812.; trouwinschrijvingen, 1764-1769, 1778-1812

Plaatselijke overheid


2-3 Leggers van graven in de kerk, met vermelding van eigenaren en begravenen vanaf 1570, alsmede van door kerkmeesters ontvangen graf- en begrafenisrechten, 1650-1828

2 Opgemaakt 1650, vernieuwd 1659, bijgehouden tot en met 1735, met inliggende plattegronden van de kerkvloer
3 Opgemaakt 1735, bijgehouden tot en met 1828
4 Journaal van door de kerkmeesters ontvangen graf- en begrafenisrechten en overige gelden, met vermelding van de namen van de begravenen, 1734-1782