Hoorn


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Hoorn


1-14 Registers van doopinschrijvingen, 1579 aug.-1811

1 1579 aug.-1585 juli 14
2 1585 juli 16-1593 juli
3 1593 aug.-1614 maa. 23
4 1614 maa. 28-1631 okt. 21
5 1631 okt. 26-1640 maa
6 1640 apr.-1649 nov. 19
7 1649 nov. 21-1661 maa
8 1661 apr.-1691 aug.
9 1691 sep.-1712 mei
10 1712 juni-1727 aug. 19
11 1727 aug. 21-1755 nov. 18
12 1755 nov. 21-1783
13 1784-1803
14 1804-1811
15-18 Chronologische lidmatenregisters betreffende met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1615-1850

15 1615-1666
16 1667-1734 juni
17 1734 sep.-1818 sep.
18 18dec.-1850
19-21 Alfabetische lidmatenregisters betreffende met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1740-1862

19 1740-1803 maa. (alfabetisch op voornaam)
20 1803 juni-1827 maa. (alfabetisch op voornaam)
21 1827 juni-1862 (alfabetisch op achternaam)
22-23 Registers van aantekeningen over verzoeken van lidmaten om attestatie voor vertrek naar elders, alsmede over verkiezingen van ouderlingen en diakenen, 1657-1705

22 1657-1684 juli
23 1684 aug.-1705 [mei?]

Remonstrantse gemeente Hoorn


24-27 Registers van doopinschrijvingen, 1630 okt.-1811

24 1630 okt.-1684 sep.
25 1630 okt.-1667
26 1668-1745 jan. 2
27 1745 jan. 2-1811
28 Register houdende: inschrijvingen van lidmaten (alfabetisch op voornaam), met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, [ca. 1654]-1694, 1722-1862; lijsten van aangenomen en overleden lidmaten, 1730-1732

Katholiek: statie Sint Cyriacus ('In de Drie Kalfjes') aan het Nieuwe Noord


29 Kladaantekeningen over dopen, huwelijkssluitingen en gedachtenmissen, 1683-1695 en z.d.
30 Register houdende: doopinschrijvingen, 1695-1782 juli; trouwinschrijvingen, 1695-1782 sep.; inschrijvingen van overledenen, 1695-1782 juni;
31 Register houdende: doopinschrijvingen, 1782 okt.-1811; trouwinschrijvingen, 1782 nov.-1811

Katholiek: statie Sint Cyriacus in de Slijksteeg


32 Register houdende: doopinschrijvingen, 1692-1799; trouwinschrijvingen, 1692-1744, 1768-1799; inschrijvingen van overledenen, 1694-1748, 1767-1776, 1799
33 Register houdende: doopinschrijvingen, 1800-1811; trouwinschrijvingen, 1800-1810

Katholiek: statie Sint Franciscus ('De Drie Tulpen') aan het Achterom


34 Register houdende: doopinschrijvingen, 1626, 1632, 1652-1683. Afschrift, [ca. 1750].; aantekeningen over gedachtenmissen, 1760-1797, 1799-1800, 1804, 1808-1809
35-36 Registers van doop- en trouwinschrijvingen, 1680-1811

35 1680-1721
36 1722-1811

Katholiek: statie 'Het Witte Lam' aan Gerritsland-Peperstraat


37 Register houdende: doopinschrijvingen, 1680-1708, 1718-1745; trouwinschrijvingen, 1696-1708, 1718-1746; aantekeningen over gedachtenmissen, 1696-1746;

Friese doopsgezinde gemeente


38 Register van trouwinschrijvingen, 1630-1747
39 Register houdende: lijst van dienaren sinds het ontstaan van de gemeente, opgemaakt 1662, bijgehouden tot en met 1720; lidmatenlijst (alfabetisch op voornaam), 1662, met aantekeningen over nieuw aangenomen lidmaten, 1662-1694, alsmede over data van overlijden of vertrek tot en met 1747, met voorin een klapper op voornamen, 1662-1694
40 Register houdende: lijst van dienaren en dienaressen, opgemaakt 1696, bijgehouden tot en met 1746; aantekeningen over nieuw aangenomen lidmaten, alsmede over data van overlijden of vertrek, met voorin een klapper op voornamen, 1695-1747; lijst van overleden lidmaten, 1695-1747

Waterlandse doopsgezinde gemeente


41 Lijst van mannelijke lidmaten (broeders), 1685, met aanvullingen en vermelding van data van overlijden of vertrek, 1685-1747
42 Lijst van vrouwelijke lidmaten (zusters), 1685, met aanvullingen en vermelding van data van overlijden of vertrek, 1685-1747
43 Register van trouwinschrijvingen, 1685-1744

Verenigde Waterlandse en Friese doopsgezinde gemeente


44 Register houdende: lijst van dienaren en dienaressen, opgemaakt 1747, bijgehouden tot en met 1829; lidmatenlijst, 1747, met aanvullingen en vermelding van data van overlijden of vertrek, 1747-1853, met voorin een klapper op voornamen, 1747-1811
45 Register van trouwinschrijvingen, 1749-1795
46 Register van lidmaten en geborenen, met gegevens over ouders, geboortedatum, doop, vertrek en overlijden, opgemaakt 1792, bijgehouden tot en met 1811

Lutherse, later Evangelisch-Lutherse gemeente


47-48 Chronologische lidmatenregisters, 1652-1830

47 1652-1767
48 1768-1830, met achterin een klapper op achternamen
49-51 Registers van doopinschrijvingen, 1664-1811

49 1664 mei-1724 dec.
50 1724 dec.-1811
51 1763-1811
52 Register van trouwinschrijvingen, 1792-1810

Hersteld Lutherse gemeente


53 Register van doopinschrijvingen, 1801-1811
54 Lidmatenregister (alfabetisch op achternaam), opgemaakt 1801, bijgehouden tot ca. 1830

Hersteld Evangelisch-Lutherse gemeente


Plaatselijke overheid


2.1. Ondertrouwinschrijvingen

56-60 Registers van ondertrouwinschrijvingen bij commissarissen van huwelijkszaken, doorgaans met vermelding van getuigen, alsmede van 1714 tot en met 1805 van verschuldigde impost op trouwen, 1674 mei-1683 jan., 1714-1811 juni

56 1674 mei-1683 jan.
57 1714-1742 apr.
58 1740 okt.-1764 mei 5
59 1764 mei 12-1781
60 1782 okt.-1811 juni
2.2. Huwelijksafkondigingen en -sluitingen

61-72 Registers van huwelijksafkondigingen in de kerk, met aantekeningen over huwelijkssluitingen of over afgifte van attestaties om elders te trouwen, bijgehouden door de koster, 1605-1795 apr., voortgezet als register van huwelijkssluitingen op het stadhuis, 1795 juni 13-1809 juli. Met bijlagen, 1796, 1805-1806, 1808

61 1605-1616
62 1617-1625
63 1626-1633 sep. 11
64 1633 sep. 18-1643 jan. 3
65 1643 jan. 3-1663 jan. 6
66 1662 dec. 30-1681 okt. 4
67 1681 sep. 27-1714 jan. 6
68 1714 jan. 13-1740 okt. 1
69 1740 okt. 8-1781
70 1782-1809 juli
71 1792 okt.-1802 mei
72 Bijlagen, 1796, 1805-1806, 1808
73-77 Registers van huwelijksafkondigingen in de kerk, vanaf juni 1795 aan het stadhuis, 1681 sep.-1803 okt.

73 1681 sep.-1695 jan. 15
74 1695 jan. 8-1713 juli 1
75 1714-1740 okt. 1
76 1740 okt. 8-1781
77 1782-1803 okt.
78 Journaal van ontvangsten door de koster van de Grote Kerk wegens huwelijkssluitingen aan huis, 1756-1795
2.3. Grafadministratie van de Grote Kerk

79-81 Leggers van eigenaren van graven in de Grote Kerk, opgemaakt 1638, bijgehouden tot en met 1829

79 Noordzijde
80 Middelkerk, op het koor en achter het koor
81 Zuidzijde en kapelletje
82-84 'Begraafboeken', registers van aantekeningen over begravenen in de Grote Kerk, met vermelding van grafaanduidingen en door de kerkmeesters ontvangen begrafenisrechten, 1653 nov.-1816 juli

82 1653-1688 juli
83 1688 aug.-1759 mei
84 1755 feb.-1816 juli
85-86 'Begraafboeken', registers van aantekeningen over begravenen in de Grote Kerk, met vermelding van grafaanduidingen en door kerkmeesters ontvangen begrafenisrechten, opgemaakt vanwege de betaling van de gravenmaker, 1737-1830 apr.

85 1737-1782
86 1783-1830 apr.
2.4. Grafadministratie van de Noorderkerk

87-90 'Begraafboeken', registers van aantekeningen over begravenen in de Noorderkerk, met vermelding van grafaanduidingen en door de kerkmeesters ontvangen begrafenisrechten, 1689 dec.-1692 aug., 1729 feb.-1830 apr.

87 1689 dec.-1692 aug.
88 1729 feb.-1774 jan.
89 1774 feb.-1812 juli
90 1812 jan.-1830 apr.
91-92 Leggers van eigenaren van graven in de Noorderkerk, 1714-1828

91 Opgemaakt 1714, bijgehouden tot en met 1828, met voorin enkele bekendmakingen van de kerkmeesters, 1713, 1724-1724
92 Opgemaakt 1735, bijgehouden tot en met 1828
93 Transportboek', register van eigendomsverandering van graven in de Noorderkerk, 1725-1829
94 Legger van graven in de Noorderkerk, verdeeld in de hoofdstukken 'Noordzijde', 'Middelkerk', 'Zuidzijde' en 'Koor', met aantekeningen over begravenen, 1729-1830
95-96 'Begraafboeken', registers van aantekeningen over begravenen in de Noorderkerk en op het kerkhof, verdeeld in de hoofdstukken 'Noordzijde', 'Middelkerk', 'Zuidzijde', 'Koor', 'Burgerlijken op het kerkhof' en 'Huiszittende Armen, Weeshuis en Gasthuis', deels met vermelding van grafaanduidingen en door de kerkmeesters ontvangen begrafenisrechten, 1729 feb.-1830 apr.

95 1729 feb.-1759 okt.
96 1759 nov.-1830 apr.
2.5. Grafadministratie van de Oosterkerk

97 Begraafboek', register van aantekeningen over begravenen in de Oosterkerk, met vermelding van grafaanduidingen en door de kerkmeesters ontvangen begrafenisrechten, 1683 maa.-1812 jan.
98 Begraafboek', register van aantekeningen over begravenen in de Oosterkerk, met vermelding van grafaanduidingen en door kerkmeesters ontvangen begrafenisrechten, opgemaakt vanwege de betaling van de gravenmaker, 1755 dec.-1790

Stedelijke overheid


3.1. Huwelijkssluitingen

99-102 Registers van huwelijkssluitingen voor het gerecht, 1582 mei-1795 juni

99 1582 mei-1619 maa
100 1619 apr.-1624 maa., 1627 okt.-nov., 1630 feb.-1640 dec.
101 1625 apr.-1631 jan., 1634 juni, 1640 apr.-1713 apr. 9
102 1713 apr. 17-1795 juni
3.2. Impost op trouwen en begraven; recht van successie

103-111 Registers van aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen, 1695 nov.-1728, 1739-1805, en begraven, 1698-1728, 1739-1805

103 Trouwen, 1695 nov.-1702, en begraven, 1698-1702
104 Trouwen en begraven, 1703-1708
105 Trouwen en begraven, 1709-1715
106 Trouwen en begraven, 1716-1720
107 Trouwen en begraven, 1721-1728
108 Trouwen en begraven, 1739-1756
109 Trouwen en begraven, 1757-1776
110 Trouwen en begraven, 1777-1797
111 Trouwen en begraven, 1798-1805
112-156 Aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, voorkomend in rekeningen wegens gemenelandslasten van de stadssecretarissen van Hoorn, 1753-1779, 1787-1795, 1797-1805

112 1753
113 1754
114 1755
115 1756
116 1757
117 1758
118 1759
119 1760
120 1761
121 1762
122 1763
123 1764
124 1765
125 1766
126 1767
127 1768
128 1769
129 1770
130 1771
131 1772
132 1773
133 1774
134 1775
135 1776
136 1777
137 1778
138 1779
139 1787
140 1788
141 1789
142 1790
143 1791
144 1792
145 1793
146 1794
147 1795
148 1797
149 1798
150 1799
151 1800
152 1801
153 1802
154 1803
155 1804
156 1805
157 Register van aantekeningen over aangiften wegens de impost op trouwen en begraven betreffende de klasse 'pro deo', 1800 aug.-1805
158 Register van overledenen, met vermelding overlijdensdatum, leeftijd, adres, burgerlijke staat en het aantal nagelaten kinderen, opgemaakt in verband met de invordering van het recht van successie, 1806-1811
159-161 Registers van overledenen, met vermelding overlijdensdatum en gegevens over de invordering van het recht van successie, 1806-1811

159 1806-1807, met voorin aantekeningen over verkoop van goederen uit enkele nalatenschappen, 1806-1808
160 1808-1809
161 1810-1811