Hoogwoud


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Hoogwoud


1 Register houdende: doopinschrijvingen, 1673 feb.-1697 juli, 1734 aug.-1736 juni, 1738 maa., 1743 okt.; trouwinschrijvingen, met vanaf december 1736 vermelding van verschuldigde impost op trouwen, 1662-1756
2 Register houdende: doopinschrijvingen (alfabetisch op voornaam), 1727-1740 okt. Afschrift, opgemaakt door het Rijksarchief in Noord-Holland, ca. 1950; doopinschrijvingen (alfabetisch op voornaam), 1740 jan.-1807. Afschrift, opgemaakt 1808; doopinschrijvingen (chronologisch), 1808-1811
3 Lidmatenlijst, [1732(?)], met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1733-1738
4 Register houdende: doopinschrijvingen (alfabetisch op voornaam), 1771-1797 jan.; aantekeningen (alfabetisch op voornaam) over met attestatie ingekomen of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1771-1796, 1808; lidmatenlijst, 1797, met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1797-1808
5 Register van doopinschrijvingen (alfabetisch op voornaam), 1792-1807, 1828-1829
6 Lidmatenlijsten, met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1808-1851

Katholiek: statie Hoogwoud (Sint Johannes de Doper)


7 Register houdende: doopinschrijvingen, 1700 aug.-1724 juni; trouwinschrijvingen, 1700-1724 mei
8 Register houdende: doopinschrijvingen, 1739 juli-1796; trouwinschrijvingen, 1739-1798; inschrijvingen van overledenen, 1744-1796 juli
9 Register van doopinschrijvingen, 1751-1812

Plaatselijke overheid


10 Legger van graven in de kerk, met vermelding van eigenaren, opgemaakt 1685, met aantekeningen over begravenen en wijzigingen van tenaamstelling tot en met 1733 en z.j.
11 Legger van graven in de kerk, met vermelding van eigenaren, vermoedelijk opgemaakt 1736. Afschrift, opgemaakt door het Rijksarchief in Noord-Holland, ca. 1950
12 Register van ondertrouw- en trouwinschrijvingen, 1796-1812

Stedelijke overheid


13-14 Registers van huwelijksafkondigingen, 1678-1687

13 1678 dec.-1682 mei
14 1682 juni-1687 jan.