Hoogkarspel


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Hoogkarspel


1 Register houdende: doopinschrijvingen, 1637-1692 apr.; lidmatenlijsten, met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1637-1668, 1690-1740
2 Register houdende: doopinschrijvingen, 1717-1812 jan.; ondertrouw- en trouwinschrijvingen, 1718-1795 mei
3 Lidmatenlijsten, met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1738-1797 juni
4 Chronologisch lidmatenregister, 1797-1848

Katholiek


N.B. Zie statie Westwoud (gegevens vanaf 1731).

Plaatselijke overheid


5 Legger van graven, met vermelding van eigenaren en begravenen vanaf 1757, opgemaakt omstreeks 1800, bijgehouden tot en met 1828
6-7 Registers van ondertrouw- en trouwinschrijvingen, 1795 sep.- 1811 apr.

6 1795 sep.-1803 jan.
7 1803 jan.-1811 apr., met kanttekeningen over de verschuldigde impost op trouwen, 1803-1805
8 Register van door de kerkmeesters ontvangen graf- en begrafenisrechten en overige gelden, met vermelding van de namen van de begravenen, 1803-1812 apr.

Stedelijke overheid


N.B. Het dorp Hoogkarspel behoorde gerechtelijk tot de stede Grootebroek. Voor gerechtelijke huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden tot en met 1795 en impost op trouwen en begraven zie dus onder Grootebroek (gegevens uit de periode 1582-1609 en vervolgens onafgebroken vanaf 1669).