Hensbroek


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Hensbroek


1 Register houdende: notulen van vergaderingen van de kerkeraad, met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1627-1730; lidmatenlijsten, 1627, 1629; doopinschrijvingen, 1627-1631;
2-3 Registers van doopinschrijvingen, 1669-1821

2 1669-1757
3 1758-1821, met vermelding van geboortedata vanaf juni 1793
4 Chronologisch lidmatenregister, 1730-1850. Afschrift, opgemaakt door het Rijksarchief in Noord-Holland, ca. 1950
5 Register van trouwinschrijvingen, 1787-1818

Plaatselijke en stedelijke overheid


6 Register van aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen, in 180voortgezet als register van ondertrouwinschrijvingen, 1795-1810
7 Register van aantekeningen over ontvangsten van impost op begraven, in 1806 voortgezet als register van aangiften van overledenen in verband met de invordering van het recht van successie, 1795-1810
8 Journaal van door de koster ontvangen graf- en begrafenisrechten en overige gelden, met vermelding van de namen van de begravenen, 1795-1801