Hem


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Hem


1 Registers houdende: notulen van vergaderingen van de kerkeraad, met aantekeningen over met attestatie ingekomen en door belijdenis aangenomen lidmaten, 1612-1652; lidmatenlijsten, met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1610-1652
2-3 Registers van doopinschrijvingen, 1637-1812 feb.

2 1637-177jan.
3 1772 feb.-1812 feb.
4 Register houdende: notulen van vergaderingen van de kerkeraad, met aantekeningen over met attestatie ingekomen en door belijdenis aangenomen lidmaten, 1653-1678, 1697-1728; lidmatenlijsten, met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1653-1680, 1706-[1728?]
5 Lidmatenlijsten, met aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1729-1776
6 Register van trouwinschrijvingen, met vermelding van de verschuldigde impost op trouwen, 1752-1795, 1803
7 Lidmatenregister (alfabetisch op voornaam), opgemaakt 1777, bijgehouden tot en met 1836
8 Chronologisch lidmatenregister, 1834-1884

Katholiek: statie Hem-Venhuizen (Sint Lucas)


9 Register houdende: doopinschrijvingen, 1688-1708; trouwinschrijvingen, 1688-1689, 1693-1717; lijst van katholieke families in Hem, Venhuizen, Wijdenes, Oosterleek en De Hout, met vermelding van namen en gezinssamenstelling, [1694]
10 Register houdende: doopinschrijvingen, 1720-1732 feb.; trouwinschrijvingen, 1720-1733 apr.
11 Register houdende: doopinschrijvingen, 1732 dec.-1756 juli, 1759 nov. 5, 1763 juli-1777 maa.; trouwinschrijvingen, 1732 nov.-1756 mei, 1764-1776; inschrijvingen van overledenen, 1719 okt.-1756 juni
12 Register houdende: doopinschrijvingen, 1777 mei-1812 jan.; trouwinschrijvingen, 1777-1812 feb.

Doopsgezind


N.B. Zie Venhuizen (gegevens vanaf 1780).

Plaatselijke overheid


13 Aantekeningen over begravingen in de kerk en op het kerkhof, met tot en met 1805 vermelding van verschuldigde impost op begraven en van door de kerkmeesters ontvangen graf- en begrafenisrechten en overige gelden, 1750-1828

Stedelijke overheid


N.B. Het dorp Hem behoorde gerechtelijk tot de stede Hem en Venhuizen. Voor impost op begraven (1731-1805) en recht van successie (1806-1811), alsmede huwelijkssluitingen (1804-1811) zie onder Venhuizen.