Hauwert


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Hauwert


1-2 Registers van doopinschrijvingen, 1639-1744, 1750-1812

1 1639-1744, 1750-1756 sep.
2 1756 okt.-1812
3 Register houdende: trouwinschrijvingen, 1639-1682, 1703-1756 sep.; lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1639-1684, 1703-1756
4 Register houdende: trouwinschrijvingen, 1756 dec.-1806; lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1756-1815
5 Chronologisch lidmatenregister, 1829-1864

Plaatselijke overheid


6 Register van aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, 1795-1803