Grosthuizen


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Grosthuizen-Avenhorn


1 Lijsten van lidmaten te Grosthuizen en Avenhorn, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1684-1726
2 Register houdende: doopinschrijvingen te Grosthuizen, 1729-1768; trouwinschrijvingen te Grosthuizen, 1729-1766; lijsten van lidmaten te Grosthuizen, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1729-1768;
3 Register houdende: doopinschrijvingen te Grosthuizen, 1750-1812; trouwinschrijvingen te Grosthuizen, 1750-1807.;Afschrift door de predikant, mogelijk opgemaakt in opdracht van de gemeente Avenhorn, 1812
4 Register houdende: trouwinschrijvingen te Grosthuizen, 1775-1797; lijsten van lidmaten te Grosthuizen, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1769-1800
5 Register houdende: trouwinschrijvingen te Grosthuizen, 1801-1814; lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1801-1860