Grootebroek


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Grootebroek


1 Register van trouwinschrijvingen, 1596-1608, met aantekening over de aanneming van een lidmaat, 1627
2-5 Registers van doopinschrijvingen, 1669-1812 jan.

2 1669 feb.-1721 maa
3 1721 apr.-1769, met achterin een lijst van schoolmeesters in de periode 1633-1785
4 1770-179aug.
5 1794 okt.-1812 jan.
6-7 Chronologische lidmatenregisters, 1785-1850

6 1785-1828
7 1829-1850
8 Register van trouwinschrijvingen, 1792-1810

Katholiek: statie Grootebroek (Sint Johannes de Doper)


9 Register houdende: doopinschrijvingen, 1686-1791; trouwinschrijvingen, 1686-1791; inschrijvingen van overledenen, 1686-1791
10 Register houdende: doopinschrijvingen, 1792-1812 feb.; trouwinschrijvingen, 1792-1795, 1805, 1808; inschrijvingen van overledenen, 1792-1793, 1796-1802

Plaatselijke overheid


11-12 Registers van door de kerkmeesters ontvangen graf- en begrafenisrechten en overige gelden, met vermelding van de namen van de begravenen, 1718-1816

11 1718-1769
12 1770-1816
13 Register van huwelijkssluitingen voor het plaatselijk bestuur, 1796-1811

Stedelijke overheid


14-16 Registers van aangiften van ondertrouw en van huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden voor het gerecht der stede Grootebroek, 1582-1609 maa. 2, 1669-1795

14 1582-1609 maa
15 1669-1723 feb.
16 1723 apr.-1795
17-18 Registers van aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen, in 1806 voortgezet als register van ondertrouwinschrijvingen, 1695-1811

17 1695-1755
18 1756-1811
19-22 Registers van aantekeningen over ontvangsten van impost op begraven, in 1806 voortgezet als register van aangiften van overledenen in verband met de invordering van het recht van successie, 1695-1811

19 1695-1717 okt.
20 1717-1739
21 1740-1771 okt. 20
22 1771 okt. 25-1811