Enkhuizen


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Enkhuizen


1-2 Lijsten van met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1572 nov.-1598 apr.

1 1572 nov.-1590 apr.
2 1572 nov.-1598 apr.
3-13 Registers van doopinschrijvingen, 1581 juni-1812 maa

3 1581 juni-1592
4 1593-1615
5 1616-1644
6 1645-1670
7 1671-1696
8 1697-1720
9 1721-1734
10 1735-1765
11 1766-1792
12 1793-1800
13 1801-1812 maa
14 Lidmatenregister, ingedeeld naar vijf wijken, opgemaakt 1593
15-20 Aantekeningen over met attestatie vertrokken lidmaten, 1624-1736, 1743-1821

15 1624-1736. Uittreksels uit notulen van de kerkeraad, opgemaakt [ca. 1950]
16 1743-1751 aug.
17 1751 okt.-1768 apr.
18 1768 juni-1787
19 1788-1800
20 1801-1821 juli
21-24 Lidmatenregisters (alfabetisch op voornaam), 1729-1859

21 1729-1780
22 1781-1808
23 1809-1849, met latere gegevens over vertrek of overlijden
24 1850-1859, met latere gegevens over vertrek of overlijden

Waals gereformeerde gemeente Enkhuizen


25 Register van doop- en trouwinschrijvingen, 1691-1711

Katholiek: statie Sint Franciscus Xaverius


26 Register houdende: doopinschrijvingen, 1674-1777; trouwinschrijvingen, 1677-1777
27 Register houdende: doopinschrijvingen, 1778-1812 maa.; trouwinschrijvingen, 1778-1811
28 Register van overledenen vanaf 1640, opgemaakt ten behoeve van het aflezen tijdens de jaarstonden, [18e eeuw], bijgehouden tot en met 1880

Katholiek, later Oud-Katholiek: staties Sint Gomarus, Sint Pancratius en Sint Johannes


29-30 Registers van doopinschrijvingen van de statie Sint Gomarus (Breedstraat), 1683 dec.-1811

29 1683 dec.-1765
30 1766-1811
30a Register van de statie Sint Gomarus (Breedstraat) houdende: trouwinschrijvingen, 1683-1764; inschrijvingen van overledenen, 1664-1671, 1682-1683, 1692-1765; aantekeningen over toediening van het vormsel, 1729-1789
31 Register van de statie Sint Pancratius (Venedie) houdende: doopinschrijvingen, 1668-1779; trouwinschrijvingen, 1668-1675, 1680; inschrijvingen van overledenen, 1668-1694
31a Register van de statie Sint Pancratius (Venedie) houdende: trouwinschrijvingen, 1675-1780; inschrijvingen van overledenen, 1694-1780; doopinschrijvingen, 1763-1769;
32 Register van doopinschrijvingen van de statie Sint Johannes (Westeinde), incidenteel met vermelding van overlijdensdata, 1687 sep.-1730 nov.
32a Register van de statie Sint Johannes (Westeinde) houdende: lijst van pastoors, 1618-1697; inschrijvingen van overledenen, 1688-1731; trouwinschrijvingen, 1688-1727;

Verenigde doopsgezinde gemeente


33 Register van lidmaten en kinderen, met vermelding van geboortedata, opgemaakt 1768, bijgehouden tot 1818, met achterin klapper op voornamen tot en met 1801
34-35 Chronologische lidmatenregisters, 1766-1910

34 1766-1812
35 1766-1910

Lutherse gemeente, later Hersteld Evangelisch-Lutherse gemeente


36 Register houdende: aantekeningen over aangenomen lidmaten (alfabetisch op voornaam), 1632-1646; doopinschrijvingen, 1629-1647 apr.; trouwinschrijvingen, 1632-1647 feb.
37-38 Registers van doopinschrijvingen (alfabetisch op voornaam), 1647 jan.-1812 jan.

37 1647 jan.-1693 dec.
38 1693 dec.-1812 jan.
39 Register van trouwinschrijvingen (alfabetisch op voornaam), 1721-1800, 1849-1863
40 Register houdende: aantekeningen over aangenomen lidmaten, 1647-1720; aantekeningen over vertrekkende lidmaten, voornamelijk naar Oost-IndiŽ, 1698, 1701, 1703-1705; trouwinschrijvingen, 1656-1668 aug., 1671 nov.-1717 feb.
41 Register houdende: aantekeningen over aangenomen lidmaten, 1721-1868; aantekeningen over vertrekkende lidmaten, voornamelijk naar Oost-IndiŽ, 1721-1737

Plaatselijke en stedelijke overheid


2.1. Huwelijksafkondigingen in de kerken

42-56 Registers van huwelijksafkondigingen, met aantekeningen over huwelijkssluitingen of over afgifte van attestaties om elders te trouwen, bijgehouden door de koster, 1577-1796, 1799

42 1577-1590 jan.
43 1590 jan.-1599
44 1600-1618 jan.
45 1618 jan.-1629
46 1630-1639
47 1640-1648
48 1649-1661
49 1662-1675
50 1676-1687
51 1688-1708
52 1709-1730
53 1731-1756
54 1757-1778
55 1779-1792
56 1793-1795 mei, 1796 mei-okt., 1799 juni-okt.
2.2. Ondertrouwinschrijvingen

57-61 Registers van ondertrouwinschijvingen bij commissarissen van huwelijkszaken, vaak met vermelding van ouders van het bruidspaar, bijgehouden op het stadhuis, 1750-1810

57 1750-1761
58 1762-1773
59 1774-1784
60 1785-1795 mei
61 1795 juli-1810
2.3. Huwelijkssluitingen

62-65 Registers van huwelijkssluitingen voor de burgemeesters, vanaf juni 1795 het comitť voor de huwelijkse zaken, 1581-1811 juni

62 1581-1677, met voorin twee aangiften van huwelijkssluitingen in de gereformeerde kerk, 1578-1579
63 1678-1795, met achterin een klapper op de voornamen A tot en met J
64 1796-1811 apr.
65 1793-1811 juni
2.4. Grafadministraties van de kerken

66-68 Leggers van graven in de Westerkerk, ca. 1580-ca. 1600, ca. 1620-1831

66 Opgemaakt ca. 1580, vermeldende eigenaren en wijzigingen van tenaamstelling, bijgehouden tot ca. 1600
67 Opgemaakt ca. 1620, vermeldende eigenaren en wijzigingen van tenaamstelling, met aantekeningen over data van opening van de graven of van betaling van legerstede, bijgehouden tot en met 1782
68 Opgemaakt ca. 1782, vermeldende eigenaren en wijzigingen van tenaamstelling, met aantekeningen over data van opening van de graven of van betaling van legerstede, bijgehouden tot en met 1831
69-70 Leggers van graven in de Zuiderkerk, ca. 1650-1831

69 Opgemaakt ca. 1650, vermeldende eigenaren en wijzigingen van tenaamstelling, met aantekeningen over data van opening van de graven of van betaling van legerstede, bijgehouden tot en met 1793
70 Opgemaakt ca. 1793, vermeldende eigenaren en wijzigingen van tenaamstelling, met aantekeningen over data van opening van de graven of van betaling van legerstede, bijgehouden tot en met 1831
71-72 'Transportboeken', registers van eigendomsverandering van graven in de Westerkerk en de Zuiderkerk, 1678-1832, 1834, 1842, 1851

71 1678-1780 aug. 24
72 1780 aug. 31-1832, 1834, 1842, 1851
73 Register van aantekeningen over begravenen, met vermelding van door de kerkmeesters ontvangen begrafenisrechten, 1584-1597
74-82 'Begraafboeken', registers van aantekeningen over begravenen, met vermelding van kerk (Westerkerk of Zuiderkerk), grafnummers en (vanaf 23 november 1648) door de kerkmeesters ontvangen begrafenisrechten, 1630-1831

74 1630-1648
75 1649-1660
76 1661-1669
77 1670-1678
78 1679-1697
79 1698-1716
80 1717-1753
81 1754-1799
82 1800-1831
83 Begraafboek', register van aantekeningen over begravenen, met vermelding van kerk (Westerkerk of Zuiderkerk) en grafnummers, 1754-1827. Afschrift van inv.nrs. 82 en 83, opgemaakt eerste helft 19e eeuw
84-85 Registers van ontvangsten door de kerkmeesters wegens grafrechten en oplezen in sterfhuizen, 1774-1833

84 Grafrechten Westerkerk, 1774-1830, en oplezen in sterfhuizen, 1774-1808
85 Grafrechten Zuiderkerk, 1774-1833, en oplezen in sterfhuizen, 1774-1796
86-92 'Begraafboeken' van de doodgraver, registers van aantekeningen over begravingen, 1788 okt.-1831 jan., alsmede over ontvangen grafrechten en overige gelden, 1788 okt.-1797

86 Aantekeningen over begravingen in de Westerkerk, 1788 okt.-1795 jan., alsmede over ontvangen grafrechten en overige gelden, 1788 okt.-1797
87 Aantekeningen over begravingen in de Westerkerk, 1795 jan.-1800 maa
88 Aantekeningen over begravingen in de Westerkerk, 1800 apr.-1805 maa
89 Aantekeningen over begravingen in de Westerkerk, 1805 apr.-1808 okt. 15
90 Aantekeningen over begravingen in de Westerkerk, 1808 okt. 17-1823 nov., en in de Zuiderkerk, 1818-1823
91 Aantekeningen over begravingen in de Westerkerk, 1823 okt.-1827 nov. 24, en in de Zuiderkerk, 1824 okt.-1830 maa
92 Aantekeningen over begravingen in de Westerkerk, 1827 nov.-1831 jan.
93 Begraafboek' van de doodgraver, register van aantekeningen over begravingen in de Westerkerk en op de in 1813 aangelegde nieuwe begraafplaats, 1788 okt.-1830 apr., met los inliggende lijst betreffende herbegraving in de Westerkerk van op de nieuwe begraafplaats begraven lijken, 1814
94 Begraafboek' van de doodgraver, register van aantekeningen over begravingen op het Westerkerkhof en het Zuiderkerkhof, 1788 okt.-1831 jan.
95 Register van begravenen, 1806-1827 sep.
2.5. Grafadministratie van het kerkhof van het Marinehospitaal

96-97 Registers van begravenen, 1795 nov.-1812

96 1795-1809, met vermelding van overlijdensdatum, militaire rang en nummer
97 1810-1812, met vermelding van overlijdensdatum, militaire rang en geboorteplaats
2.6. Impost op trouwen en begraven; zegelrecht; recht van successie

98-109 Registers van aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen, 1708-1805, en begraven, 1703-1729, 1739-1805

98 Trouwen, 1708-1718, en begraven, 1703 aug.-1718
99 Trouwen en begraven, 1719-1724
100 Trouwen, 1725-1744, en begraven, 1725-1729 okt.
101 Trouwen, 1726 sep.-1740 juli, en begraven, 1726 dec.-1729 nov.
102 Begraven, met vermelding van datum en tijdstip van overlijden, 1739-1747
103 Trouwen, 1745-1785
104 Begraven, met vermelding van datum en tijdstip van overlijden, 1748-1759
105 Begraven, met vermelding van datum en tijdstip van overlijden, 1760-1770
106 Begraven, met vermelding van datum en tijdstip van overlijden, 1771-1781
107 Begraven, met vermelding van datum en tijdstip van overlijden, godsdienst, doodsoorzaak en leeftijd, 1782-1796
108 Trouwen, 1786-1805
109 Begraven, met vermelding van datum en tijdstip van overlijden, godsdienst, doodsoorzaak en leeftijd, 1797-1805. Met ingenaaid een afschrift van een vonnis betreffende de inschrijving van 28 juli 1805 betreffende J.M. Florak, 1822
110-111 Bijlagen betreffende ontvangsten van impost op trouwen, 1788-1801

110 1788-1794
111 1795-1801
112 Register van ondertrouwinschijvingen ter secretarie, opgemaakt in verband met de invordering van het zegelrecht, 1806-1811
113 Register van overledenen, met vermelding van overlijdensdatum, leeftijd, adres, burgerlijke staat en het aantal nagelaten kinderen, opgemaakt in verband met de invordering van het recht van successie, 1806-1811