Bovenkarspel


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Bovenkarspel


1-3 Registers van doopinschrijvingen, 1580-1812 feb.

1 1580-1673
2 1672-1761 sep.
3 1757 dec.-1812 feb.
4 Lidmatenlijst, 1752
5 Register van ondertrouw- en trouwinschrijvingen, vermoedelijk opgemaakt en bijgehouden door de koster, 1757 nov.-1797 jan.
6-7 Lidmatenregisters (alfabetisch op voornaam), ca. 1765-1854

6 Opgemaakt omstreeks 1765, met vermelding van gegevens vanaf 1754, bijgehouden tot en met 1823
7 Opgemaakt 1824, bijgehouden tot en met 1854

Katholiek: statie Bovenkarspel (Sint Martinus)


8 Register van doopinschrijvingen, 1721-1812 jan.

Plaatselijke overheid


9-11 Registers van door de kerkmeesters ontvangen graf- en begrafenisrechten en overige gelden, met vermelding van de namen van de begravenen, 1635-1707, 1726-1812

9 1635-1653 juni 18
10 1653 juni 26-1707 aug. 17
11 1726-1812
12 Register van huwelijkssluitingen voor het plaatselijk bestuur, 1796-1811

Stedelijke overheid


N.B. Het dorp Bovenkarspel behoorde gerechtelijk tot de stede Grootebroek. Voor gerechtelijke huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden tot en met 1795 en impost op trouwen en begraven zie dus onder Grootebroek (gegevens uit de periode 1582-1609 en vervolgens onafgebroken vanaf 1669).