Binnenwijzend


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Westwoud-Binnenwijzend


N.B. Zie onder Westwoud (gegevens vanaf 1647).

Katholiek


N.B. Hieronder de bronnen van het dorp (later 'gemeente') Binnenwijzend. Hiertoe behoorden Binnenwijzend en een aantal huizen langs de noordzijde Blokdijk.

Plaatselijke overheid


1 Legger van graven in de kerk, met vermelding van eigenaren en begravenen vanaf 1720, opgemaakt 1742, vernieuwd 1813, bijgehouden tot en met 1828

Stedelijke overheid


N.B. het dorp Binnenwijzend behoorde gerechtelijk tot de stede Westwoud. Voor gerechtelijke huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden tot en met 1795 en van alle gezindten uit de periode 1806-1811, alsmede impost op trouwen en begraven zie dus onder Westwoud (gegevens vanaf 1695).