Berkhout


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Berkhout


1-2 Registers van doopinschrijvingen, 1715-1811 feb. 14

1 1715-1804 apr.
2 1804 mei-1811 feb. 14
3 Lidmatenregister (alfabetisch op achternaam), opgemaakt 1838, met gegevens over overleden of vertrokken lidmaten sinds 1736, bijgehouden tot en met 1906, met aantekeningen tot en met 1924

Katholiek: statie De Goorn (Onze Lieve Vrouw Rozenkrans)


4 Register houdende: doopinschrijvingen, 1697 sep.-1731 mei, 1746 okt.-1811; trouwinschrijvingen, 1697 sep.-1726 nov., 1747-1753, 1773-1812
5 Register houdende: doopinschrijvingen, 1727 maa.-1734 juni; trouwinschrijvingen, 1727 juli-1732 aug.

Katholiek: statie Spierdijk (Sint Gregorius)


6 Register houdende: doopinschrijvingen, 1632-1658 sep., 1668 nov.-1728 maa.; trouwinschrijvingen, 1631 nov.-1658, 1669 juli-1707 feb.
7 Register houdende: doopinschrijvingen, 1728 maa.-1791 jan. 15; trouwinschrijvingen, 1728 apr.-1790
8 Register van doopinschrijvingen, 1791 jan. 31-1807 juli
9 Register van trouwinschrijvingen, 1791-1812
10 Register van doopinschrijvingen, 1807 aug.-1812

Plaatselijke overheid


11 Register, opgemaakt door de dorpsschrijver, houdende: aantekeningen van begravingen in de kerk en op het kerkhof, met vermelding van door de kerkmeesters ontvangen graf- en begrafenisrechten en overige gelden, 1674-1687; huwelijksafkondigingen, 1674-1677 aug. 28
12-14 Registers van huwelijksafkondigingen, met aantekeningen over huwelijkssluitingen of over afgifte van attestaties om elders te trouwen, opgemaakt door de dorpsschrijver, vanaf juni 1795 door de secretaris, met vanaf 1728 vermelding van de verschuldigde impost op trouwen, 1677 aug. 28-1811 juni

12 1677 aug. 28-1725 aug.
13 1725 sep.-1805
14 1806-1811 juni
15-17 Registers van begravingen in de kerk en op het kerkhof, met tot en met 1805 vermelding van verschuldigde impost op begraven en van door de kerkmeesters ontvangen graf- en begrafenisrechten en overige gelden, 1723 maa.-1812 maa. 2

15 1723 maa.-1728 maa. 26
16 1728 maa. 30-1735 juni
17 1735 apr.-1812 maa
18 Legger van de graven in de kerk en op het kerkhof, met vermelding van eigenaren en begravenen, met voorin een instructie voor de doodgraver en achterin klappers op de grafnummers en op de voornamen der grafeigenaren, opgemaakt 1792, bijgehouden tot en met 1828
19 Register van huwelijkssluitingen voor het plaatselijk bestuur, met tot en met 1805 vermelding van de verschuldigde impost op trouwen, 1795 juni-1811 juni
20 Register van aantekeningen over ontvangsten van impost op begraven, 1795 okt.-1803 sep.
21 Register van overledenen waarvoor permissiebiljetten tot begraven zijn afgegeven, tevens vermeldende burgerlijke staat en het aantal nagelaten kinderen, opgemaakt in verband met de invordering van het recht van successie, 1806-1814