Benningbroek


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Benningbroek


1 Register van doopinschrijvingen, 1651-1811
2 Registers van huwelijksafkondigingen, met aantekeningen over huwelijkssluitingen of over afgifte van attestaties om elders te trouwen, met vanaf 1728 vermelding van de verschuldigde impost op trouwen, 1666-1790 juni
3 Register houdende: notulen van vergaderingen van de kerkeraad, met aantekeningen over met attestatie ingekomen en door belijdenis aangenomen lidmaten, 1685-1717; lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1685-1772
4 Chronologisch lidmatenregister, 1829-1861

Plaatselijke overheid


5 Register van huwelijksafkondigingen, met aantekeningen over huwelijkssluitingen of over afgifte van attestaties om elders te trouwen, 1651-1665