Avenhorn


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Grosthuizen-Avenhorn


1 Register houdende: doopinschrijvingen te Avenhorn, 1750-1812; trouwinschrijvingen te Avenhorn, 1750-1807
2 Register houdende: doopinschrijvingen te Avenhorn, 1769-1800; trouwinschrijvingen te Avenhorn, 1769-1799; lijsten van lidmaten te Avenhorn, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1769-1800
3 Register van doopinschrijvingen te Avenhorn, 1801-1812
4 Register houdende: trouwinschrijvingen te Avenhorn, 1801-1811; lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1801-1860

Plaatselijke overheid


6 Legger van graven in de kerk en op het oude kerkhof, met vermelding van eigenaren en begravenen vanaf 1782, opgemaakt 1807, bijgehouden tot en met 1832
7 Journaal van de kerkmeesters van ontvangen graf- en begrafenisrechten, 1797-1836