Abbekerk


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Abbekerk-Lambertschaag


1 Register houdende: doopinschrijvingen, 1648-1680; trouwinschrijvingen, 1648-1680; lidmatenlijst, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1648-1681
2 Register houdende: doopinschrijvingen, 1681-1712; trouwinschrijvingen, 1681-1712; lidmatenlijst, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1681-1711
3 Register van doopinschrijvingen, 1721-1812
4 Lidmatenlijsten, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1755-1818
5 Aantekeningen over vertrokken, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1816-1824
6 Lidmatenregister (alfabetisch op achternaam), met aantekeningen van overlijden of vertrek of over de datum van de belijdenis, opgemaakt 1824, bijgehouden tot en met 1903

Katholiek


N.B. Zie statie Lambertschaag (gegevens vanaf 1759).

Doopsgezind


N.B. Zie Twisk (gegevens vanaf 1686).

Evangelisch-Luthers


N.B. Zie Medemblik (gegevens vanaf 1672)

Plaatselijke overheid


7 Legger van graven in de kerk, met vermelding van eigenaren en begravenen vanaf 1721, met inliggende plattegronden van de kerkvloer, opgemaakt 1749, bijgehouden tot en met 1828
8 Register van huwelijkssluitingen voor het plaatselijk bestuur, 1796-1811

Stedelijke overheid


9-11 Registers van aangiften van ondertrouw en van huwelijkssluitingen van niet-gereformeerden voor het gerecht der stede Abbekerk, 1681-1795

9 1681-1704
10 1705-1736 jan.
11 1736 feb.-1795
12-17 Registers van aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, 1707-1790

12 Trouwen en begraven, 1707 sep.-1718
13 Trouwen en begraven, 1719-1727
14 Trouwen en begraven, 1728-1741 okt.
15 Trouwen en begraven, 1741 sep.-1765
16 Trouwen, 1766-1790
17 Begraven, 1766-1790
18 Register van aantekeningen over ontvangsten van impost op trouwen en begraven, in 1806 voortgezet als register van aangiften van overledenen in verband met de invordering van het recht van successie, 1791-1811