Aartswoud


Doop-, Trouw- en Begraafboeken


Gereformeerde, later hervormde gemeente Aartswoud


1 Register houdende: notulen van vergaderingen van de kerkeraad, met lidmatenlijsten en aantekeningen over met attestatie ingekomen, door belijdenis aangenomen, vertrokken of overleden lidmaten, 1646-1688, 1690-1702, 1710-1816; trouwinschrijvingen, 1646-1688
2 Register houdende: lidmatenlijst, 1704, met aantekeningen van overlijden of vertrek, alsmede over met attestatie of door belijdenis aangenomen lidmaten, 1704-1713; doopinschrijvingen, 1704-1812 maa
3 Register van ondertrouw- en trouwinschrijvingen, 1793-1795
4 Register van trouwinschrijvingen, 1793-1796
5 Chronologisch lidmatenregister, 1817-1873

Katholiek


N.B. Voor Aartswoud zie statie Hoogwoud (gegevens vanaf 1700) of statie Lambertschaag (gegevens vanaf 1759).

Plaatselijke overheid


6 Register van door de kerkmeester ontvangen graf- en begrafenisrechten en andere gelden met vermelding van de namen van de begravenen, 1769-1807
7 Register van ondertrouw- en trouwinschrijvingen, 1796-1811