Oudeschans


Doop,- Trouw en Begraafboeken


Gereformeerd


385 Doop- en trouwboek
386 Doop- en trouwboek
387 Doopboek
389 Aangegeven lijken
1074 Register van aantekeningen