Huizinge


Doop,- Trouw en Begraafboeken


Gereformeerd


233 Doopboek
234 Kerkeboek

Doopsgezind


603 Geboorteboek