Hedel


Nederlands-Hervormd


Doop 1688-1773; Trouw 1688-1772; Lidmaten 1688-1774DTB-0901
Doop 1772-1810DTB-0902
Doop 1772-1819DTB-0918
Trouw 1772-1811DTB 0917
Begraaf 1795-1801DTB-0903
Lidmaten 1762, met aantekeningen 1674-1769DTB-0919
Lidmaten 1772-1862DTB-0920

Rooms-Katholiek


Hedel Doop 1633-1634,1642-1645,1647, trouw 1643,1648; Driel Doop 1633-1634, 1642, 1644, 1647DTB-0913
Doop 1678-1679, 1693-1723; Trouw 1679, 1693-1719; Overlijden 1693-1701, 1715DTB-0914
Doop 1723-1787; Trouw 1725-1787; Begraaf 1724-1808; lijsten pastoors 1693-1798, broederschap Maria 1728-1785, zj.; Aantekeningen 1764-1773DTB-0904
Doop en Trouw 1787-1809DTB-0905
Doop 1809-1811DTB-0906

Civiel


Trouw 1642-1696, 1748-1795DTB-0907
Trouw 1796-1807DTB-0908
Trouw 1803-1806DTB-0909
Bijlagen trouwakten 1801-1810DTB-0910
Overlijden 1764-1814 (met grote hiaten)DTB-0911
Begraaf 1800-1807DTB-0912