Wijmbritseradeel


984 Register van afkondigingen en bevestiging van huwelijken door het gerecht 1758 tot 1811
985 Huwelijksaangiften bij de dorpsrechter 1803, 1806-1811