Oosterwolde, Appelscha en FochtelooRegister van Huisgezinnen van Oosterwolde 14-06-1748

Nederlands-Hervormd


040A Lidmaten 1664; Dopen 1667-1705; Trouwen 1683-1704
041A Dopen 1772-1851
042 Dopen 1852-1912
042A Lidmaten 1772-1868
042B Lidmaten 1772-1893
047 Lidmaten
652 Dopen 1708-1772
653 Trouwen 1772 tot 1810
654 Dopen 1772 tot 1812