Hallum


Nederlands-Hervormd


2 Lidmaten 1689-1749 en 1734-1772
3 Dopen 1772-1812
4 Dopen 1812-1852
5 Trouwen 1772-1934
6 Lidmaten 1772-1934
7 Lidmaten 1772-1934
19 Grafschriften van Wanswerd, Hoogebeintum en Blija vanaf 1532
186 Dopen 1681
187 Dopen 1683-1709
188 Dopen 1772-1812
189 Dopen 1709-1772
189 Trouwen 1796-1810
190 Trouwen 1656-1699
191 Trouwen 1699-1766
192 Trouwen 1766-1811
193 Trouwen 1772-1811

Doopsgezind


202 Hijum (later Hallum) Lidmaten 1654-1810 met hiaten
203 Hijum (later Hallum) Staat van dtbl-boeken