Ferwerd


Nederlands-Hervormd


3 Huwelijken 1816-1913
3 Lidmaten 1772-1924
4 Huwelijken 1816-1924
4 Lidmaten 1772-1913
5 Lidmaten 1881
102 Dopen 1772-1861
103 Dopen 1862-1924
104 Dopen 1812-1869
105 Lidmaten 1915-1924
106 Contra Lidmaten 1924-1968
107 Lidmaten 1924-1968
183 Dopen 1656-1772
183 Lidmaten 1656-1791 met hiaten
184 Dopen vanaf 1772-1811
185 Trouwen 1772-1811