Dantumadeel


125 Huwelijken 1796-1805
126 Gehuwden Doopsgezind en Hervormd 1806-1809